Wzory wniosków

Operacje typu premie

(Dotacje dla osób fizycznych na założenie działalności)

Poddziałanie 19.2 Premie

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.xlsx 0.19MB

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf 0.72MB

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z
Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_P​_5​_z.pdf 0.50MB

2. Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_192​_P​_5​_z
Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf 0.47MB

Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z
Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx 0.13MB

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.03MB

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.69MB

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.pdf 0.43MB

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z
umowa​_192​_P​_6z.docx 0.11MB

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.pdf 0.49MB

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.docx 0.13MB

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.11MB

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.xls 0.03MB

zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.19MB

zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z
zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.xlsx 0.12MB

zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.pdf 0.22MB

zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z
zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.docx 0.03MB

zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.pdf 0.21MB

zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z
zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.docx 0.03MB

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.pdf 0.17MB

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z
zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.docx 0.03MB

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_192​_premie.pdf 0.18MB

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych
Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych.pdf 0.14MB

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta
Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta.pdf 0.21MB

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

6. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel)
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB

Operacje inne i własne

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne)
1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek​_o​_przyzananie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z
Wniosek​_o​_przyzananie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.34MB

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.xlsx 0.18MB

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z.pdf 1.00MB

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z
Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z.pdf 0.68MB

Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z
Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.77MB

2. Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.49MB

Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.docx 0.13MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z
Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.docx 0.12MB

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych​_19.2​_I​_ 5z
Biznesplan​_Inkubator​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.50MB

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.03MB

Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z
Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.03MB

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z
Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.70MB

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_192​_I​_5​_z
Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_192​_I​_5​_z.pdf 0.21MB

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Osw​_MSP.pdf 0.62MB

Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa
Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.27MB

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)
5. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne
Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek
Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka
Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku
Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka
Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB

6. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

Wniosek o płatność​_5z
WoP​_19​_2​_IW​_5z.pdf 0.47MB

Wniosek o płatność​_5z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_IW​_5z​_edt.xlsx 0.16MB

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z
WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.pdf 0.19MB

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.xlsx 0.07MB

Instrukcja do wniosku o płatność​_5z
1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB

Wniosek o płatność​_4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB

Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB

Instrukcja do wniosku o płatność​_4z
IWoP​_19​_2​_I​_W​_4z.pdf 1.42MB

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.pdf 0.15MB

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.xlsx 0.03MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny
WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB

7. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB

8. Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB

(Dotacje dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób fizycznych)

Poddziałanie 19.2 Granty

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty)

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Dane kontaktowe do Urzędów Marszałkowskich

Wyszukiwarka Lokalnych Grup Działania na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Istotne, wybrane akty normatywne dotyczące LEADER - a 

Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytania na adres e-mail: INFO@arimr.gov.pl

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Wniosek o przyznanie pomocy (excel)
1​_WoPP​_192​_G​_4z​_xlsx​_wersja​_edytowalna​_​_20220714.xlsx 0.16MB

Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)
2​_WoPP​_192​_G​_4z​_pdf​_wersja​_​_papierowa​_20220714.pdf 0.44MB

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3​_IW​_WoPP​_192​_4zpdf​_20220714.pdf 0.55MB

Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (excel)
4​_​_WoPP​_19​_2​_G​_4z​_arkusze​_dla​_współwnioskujących.xlsx 0.03MB

Dodatkowe arkusze dla współwnioskujących (pdf)
4​_1​_​_WoPP​_19​_2​_G​_4z​_ark​_​_współwnioskujących.pdf 0.09MB

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (excel)
5​_potwierdzenie​_​_niekomercyjnego​_charakteru​_operacji​_xlsx.xlsx 0.03MB

Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji (pdf)
5​_1potwierdzenie​_​_niekomercyjnego​_charkteru​_operacjipdf.pdf 0.15MB

Informacja pomocnicza do wypełnienia PNCO
6​_Informacje​_pomocnicze​_​_obliczenie​_wartości​_bieżącej​_netto.pdf 0.13MB

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_wykaz​_działek
Zał​_nr​_2​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_wykaz​_działek.pdf 0.08MB

Zał​_nr​_3​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych
Zał​_nr​_3​_do​_umowy​_o​_przyznaniu​_pomocy​_​_informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.18MB

3. Formularz wniosku o płatność (wersja 6z)

Obowiązuje od 6 marca 2023 r. 

Materiały

Wniosek o płatność 6z (excel)
WoP​_PG​_6z.xlsx 0.28MB

Wniosek o płatność 6z (pdf.)
WoP​_PG​_6z.pdf 0.41MB

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji 6z (pdf.)
IWoP​_192​_Gz.pdf 0.48MB

admin, 2016-09-09 10:28:00Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].