Projekty współpracy

EKOlogiczni Liderzy LGD

????
Obóz szkoleniowy "EKOwolontariat"
????
W nadmorskiej miejscowości Międzywodzie w dniach od 20 do 27 sierpnia odbył się obóz szkoleniowy „EKOwolontariat”. Obóz ten realizowany był w ramach projektu współpracy „EKOlogiczni Liderzy LGD”.
Dzieci i młodzież z terenu parterów projektu, tj. z terenu:
podczas pobytu na obozie podnieśli swoją świadomość roli ekologii w procesie zachowania buty cywilizacji, ukształtowali swoją wrażliwość na otaczającą nas przyrodę oraz ekosystem, wzmocnili umiejętności działań związanych z pozytywnymi zmianami w procesie klimatycznym i energetycznym oraz udoskonalili swoje umiejętności w tworzeniu własnych inicjatyw i projektów ekologicznych, jak również utrwalili wzorce „codziennej” ekologii i zrównoważonego współżycia z naturą.
Już od pierwszego dnia pobytu na obozie szkoleniowym „EKOwolontariat” dzieci i młodzież odbyły zajęcia pn. „W jedności z przyrodą – pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście…”, które miały na celu ukazanie nierozerwalności związków człowiek – przyroda.
Dzień drugi i trzeci to ukazanie wpływu człowieka na procesy zachodzące w przyrodzie oraz rewolucje przemysłowe XVIII, XIX i XX wieku. Uczestnicy obozu odbyli wycieczkę w rejony naturalnych ostoi zwierząt lub niezmienionych przez człowieka formach geologicznych – Kamień Pomorski oraz Wyspa Ptaków.
Kolejny, jakże aktywny dzień to „Druga połowa XX wieku – czas niekontrolowanego niszczenia”. Zajęcia pokazały dylematy społeczne oraz różnorodne podejście do wspomnianej problematyki w zależności od regionów czy państw, wieku, wykształcenia czy świadomości społecznej.
Piąty dzień został poświęcony problemom globalnym oraz krajowym w ujęciu makro. Zajęcia pogłębiły w młodych uczestnikach wiedzę dotyczącą szans i zagrożeń, jakie niesie cywilizacja XXI wieku.
Dwa kolejne dni były czasem na omówienie ekologii na co dzień w domu, szkole, miejscach zamieszkania, najbliższym otoczeniu, jak również na przygotowanie się do systemowych działań proekologicznych.
Ostatni, ósmy dzień to wizja przyszłości dla ludzi i planety. Zajęcia miały na celu zmotywowanie młodych ludzi do swobodnego, pozbawionego ograniczeń finansowych społecznych czy politycznych kreowania wizji świata, w którym człowiek i natura stanowią uzupełniającą się jedność bez zaprzepaszczenia zdobyczy kultury i cywilizacji, ale wtapiających ten dorobek w przyrodę i zachowujący jej piękno i prawdziwe oblicze.
Uczestnicy obozu szkoleniowego „EKOwolontariat” uczestniczyli w licznych konkursach sprawnościowo – zręcznościowych jak np. strzelanie z łuku, obieranie ziemniaków na czas czy pieczenie chleba na ognisku. Powstawały kreatywne gry ekologiczne. Nie zabrakło również turystycznych atrakcji takich jak Kamień Pomorski, turkusowe jeziorko, Wioska Wikingów, Międzyzdroje oraz oczywiście Bałtyk.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólne chwile i za wzięcie udziału w projekcie! ???? ????
                                      
                                        
                                  
                          
                                     
                                  
  
????
  
Wyjazd studyjny Austria
????

W ramach projektu współpracy „EKOlogiczni Liderzy LGD” wraz z LGD "Białe Ługi", Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej licznie uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do Austrii. Wyjazd ten miał na celu poszerzenie wiedzy na temat jak być eko. Uczestnicy wyjazdu zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę z zakresu ekologicznych działań, dzięki odwiedzeniu miejsc związanych z podejściem ekologicznym, a przy tym bardzo dobrze się bawili.

Byliśmy między innymi w centrum recyklingu, centrum przyrody parku w Elmen. Zwiedziliśmy miasto Mozarta – Salzburg oraz Wiedeń, jak również Burgenwelt Ehrenberg. Uczestniczyliśmy w licznych wykładach na temat zrównoważonego rolnictwa Izby Rolniczej, ochrony przyrody, turystyki czy finansowania projektów Lechweg.

Podczas wyjazdu odbyliśmy również spotkanie z przedstawicielami Regionalentwicklung Außerfern.

      

             

                

                   

????
????
????
22 maja został zakończony nabór zgłoszeń do konkursu "Eko - patrol".
Po niełatwych obradach, komisja konkursowa wyłoniła dziesięć miejsc.
Protokół, w którym znajdują się przyznane miejsca wraz z punktami oraz zarządzenie powołania komisji znajduje się poniżej.
Dziękujemy za wzięcie udziału i serdecznie gratulujemy!
????
W ramach projektu współpracy „EKOlogiczni Liderzy LGD”, w miniony weekend, licznie uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do miasta Poniatowa w województwie lubelskim. Wyjazd ten miał na celu poszerzenie wiedzy na temat „I ja mogę być EKO”. Uczestnicy wyjazdu zdobyli nowe doświadczenia i wiedzę z zakresu ekologicznych działań, dzięki odwiedzeniu miejsc związanych z podejściem ekologicznym, a przy tym bardzo dobrze się bawili.
Byliśmy między innymi w Sadybie Rozalin, która jest przykładem lokalnego biznesu opartego na wykorzystaniu produktów ekologicznych, dzięki czemu zapoznaliśmy się z tym, jak odchodzić od produktów komercyjnych, będących niejednokrotnie wytworem dużych firm niszczących środowisko.
Zwiedziliśmy miasto Kazimierz Dolny oraz odwiedziliśmy Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lasem.
Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość pozwiedzać miasto Poniatowa, które jest przykładem miasta w którym równolegle funkcjonuje rozwinięta gospodarka oraz przykładem obszaru, który jest objęty ochroną krajobrazu (Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu). Był to doskonały przykład dla uczestników, że zarówno ich gospodarstwa jak i firmy mogą się rozwijać i prężnie działać nie kolidując z naturalnym środowiskiem.
Aby w pełni uczcić wyjazd ekologiczny, zjedliśmy typowy rybny obiad w Pustelni – ryby/zajazd rybacki. Pustelnia jest to typowo rybna restauracja, która prowadzi również sprzedaż ryb oraz wszelkich rybnych smakołyków z własnej hodowli.
W niedzielę wraz z przewodnikiem spacerowaliśmy uliczkami Lublina. Zwiedziliśmy dziedziniec Zamku Lubelskiego, przespacerowaliśmy się po Starym Mieście oraz po Placu Litewskim, a na zakończenie wycieczki wysłuchaliśmy hejnału przy Ratuszu.
Podczas wyjazdu odbyliśmy również spotkanie z przedstawicielami Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak", podczas którego dowiedzieliśmy się o tym, jak funkcjonuje ekologiczne podejście na obszarze działania LGD oraz o tym, w jaki sposób LGD realizuje jeden ze wskaźników ich LSR - liczba gospodarstw korzystająca z rozwiązań sprzyjających ograniczeniu emisji substancji powodujących zmiany klimatu. LGD jako podmiot mający kontakt z przedstawicielami zarówno sektora społecznego, jak i publicznego oraz gospodarczego doskonale zna lokalne problemy oraz potrafi wskazać przykłady ciekawych rozwiązań na swoim obszarze.
                     
              
                     
                           
                   
????
Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania, gdzie przedmiotem zamówienia jest dostawa voucherów w formie bonów papierowych uprawniających do wymiany na towary o równowartości odpowiadającej ich wartości nominalnej do płacenia za zakup towarów.

????

Już w październiku ruszamy z konkursem „EKOlider”, który jest kolejnym etapem projektu współpracy „EKOlogiczni Liderzy LGD”.

# Cel konkursu? Opracowanie koncepcji mającej na celu wzrost bezpieczeństwa gospodarstwa ekologicznego.

# Kategorie? Gospodarstwo domowe produkcyjne, gospodarstwo domowe nieprodukcyjne oraz firma/biuro/NGO.

# Nagrody? Od 1 000 do 5 000 zł.

# Laureaci? Po 5 osób w każdej kategorii.

Nie czekaj! Zgłoś się!

Formularze zgłoszeniowe można dostarczać osobiście do biura LGD, za pośrednictwem placówki pocztowej lub mailowo w terminie od 3 do 31 października br.

Regulamin

Zgłoszenie do kokursu

Kryteria

Komisja Konkursowa

 ???? ???? ????
Ekologicznie, czyli jak? Jakie ekologiczne rozwiązania w funkcjonowaniu gospodarstw domowych/firm/biur/NGO możemy zastosować? Czego jeszcze nie wiemy, a co możemy się jeszcze dowiedzieć, aby być eko? Bycie EKO nie jest sprawą odległą i abstrakcyjną, ale kwestią już funkcjonującą i łatwą do zrealizowania. Pomogą nam w tym EKOwarsztaty, a w późniejszym czasie konkurs "EKOlider".
Zachęcamy do wzięcia udziału w EKOwarsztatach, które odbędą się w każdej gminie objętej LSR ❗Zapisy trwają do 14 lipca - osobiście lub mailowo❗ Liczy się kolejność zgłoszeń, także nie zwlekaj, zapisz się już dziś ❗
Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją, w tym kartą zgłoszeń, znajdują się na stronie internetowej LGD: 
Zapraszamy!
???? ???? ???? ????

Karta zgłoszeń

        

????

???? ???? ????
Zachęcamy mieszkańców obszaru LGD do udziału w projekcie "ELL - EKOlogiczni Liderzy LGD".
Bycie EKO nie jest sprawą odległą i abstrakcyjną, ale kwestią już funkcjonującą i łatwą do zrealizowania. Dzięki projektowi "ELL" możesz rozwijać swoje ekologiczne zainteresowania oraz wdrożyć w życie ekologiczne rozwiązania w swoim najbliższym otoczeniu: domu, firmie czy miejscach służących lokalnej społeczności.
Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów promocyjnych.
LGD "Region Włoszczowski"

Strefy Aktywności

Dobre praktyki projektu współpracy "Strefy Aktywności"

z obszaru wszystkich pratnerów projektu

Prezentacja

Przedstawiamy ostatnią zrealizowaną inwestycję w ramach projektu współpracy "Strefy Aktywności".

Inwestycja zrealizowana w miejscowości Koniecpol.

    
      

Przedstawiamy zrealizowane inwestycje w ramach projektu współpracy Strefy Aktywności na terenie gminy Włoszczowa, Radków oraz Moskorzew

          
       
       
        
   

Przedstawiamy kolejne prace nad realizacją inwestycji w ramach projektu współpracy Strefy Aktywności

        
    

W dniu 11 września 2021r. w Silniczce  upłynęła bardzo aktywnie???? W ramach realizacji kolejnego zadania z projektu wspołpracy "Strefy Aktywności" zaproszeni goście uczestniczyli w rajdzie organizowanym przez nasze LGD.

Na dzieciaki i dorosłych czekały, także liczne atrakcje m.in.:
✅rajd Nordic Walking,
✅spacer rekreacyjny po Rezerwacie przyrody Dębowiec,
✅ dmuchane zjeżdżalnie i wata cukrowa,
✅poczęstunek.
           
      

W dniu 13 sierpnia 2021r. wzięliśmy udział w spotkaniu partnerów projektu współpracy Strefy Aktywności, któremu towarzyszył Piknik w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Dziękujemy organizatorowi- Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry za gościnność a wszystkim partnerom projektu za miłe spotkanie. Najmłodsi przedstawiciele naszego LGD dziękują za moc atrakcji i wspaniale zorganizowany czas.

Przedstwiamy budowę MOT w miejscowości Żytno

         
       

W dniu 2 lipca 2021r. uczestniczyliśmy w otwarciu Centrum Aktywności Lokalnej w Staszowie, powstałego w ramach projektu współpracy "Strefy Aktywności", którego jesteśmy partnerem. Dziękujemy LGD "Białe Ługi"za miłe spotkanie i życzymy samych sukcesów w realizacji zawodowych planów.

Trwają odbiory malowanych miasteczek rowerowych wykonanych w ramach realizacji projektu współpracy

"Strefy Aktywności"

            

Realizacja projektu współpracy "Strefy Aktywności"

Przedstawiamy Państwu, kolejne zadanie zrealizowane w ramach projektu "Strefy Aktywności". Dzięki środkom z LGD "Region Włoszczowski", do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, przekazano miasteczko rowerowe z mat gumowych wraz z oznakowaniem i sygnalizacją świetlną. Kolejnym etapem realizacji projektu w Gminie Kluczewsko jest utworzenie malowanego miasteczka rowerowego na placu przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu.

          

Nowy projekt współpracy "Strefy Aktywności" już w realizacji....

W ramach, projektu na chwilę obecną zostały zakupione:
-trzy miasteczka rowerowe z mat gumowych w miejscowości Żytno, Gidle i Kluczewsko,
-dwie gry plenerowe unihokej w miejscowościach Silniczka i Borzykowa,
-gra plenerowa minigolf - 9 torów w miejscowości Kietlin gm. Radomsko,
-gra plenerowa szachy w miejscowości Jedlno Pierwsze gm. Ładzice
-bezobsługowy park linowy w miejscowości Jedlno Pierwsze gm. Ładzice,
w trakcie realizacji są także trzy malowane miasteczka rowerowe oraz budowa altan.
Mamy nadzieję, iż zakupione urządzenia pomogą nam wrócić do kondycji i odbudowywania wzajemnych relacji społecznych po okresie pandemii...
              
         
         
       
admin, 2021-04-23 08:27:44

Kreator Przedsiębiorczości

PUBLIKACJA PROJEKTU WSPÓŁPRACY "KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” otrzymał nagrodę specjalną oraz nagrodę główną w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w kategorii na najlepszy projekt współpracy międzyterytorialnej w zakresie rozwoju lokalnego.
Celem Konkursu był wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.
Publikacja:

  

  Zakończyliśmy realizację projektu. Poniżej prezentujemy publikację przedstawiającą zadania zrealizowane  w ramach projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” oraz podsumowującą osiągnięte rezultaty.
 Dziękuję wszystkim Partnerom projektu za współpracę, co  przy tak dużej liczbie parterów było dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem. Zakończyliśmy jego realizację osiągając wskaźniki większe, niż było to zaplanowane, co niewątpliwie  jest  naszym wspólnym sukcesem.

Publikacja Kreator Przedsiębiorczości

IV SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU - WŁOSZCZOWA

W dniach 18 -19 czerwca 2020r. w miejscowości Włoszczowa, położonej w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, odbyło się  czwarte – ostatnie spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”. Uczestnicy spotkali się w Hotelu Mariage we Włoszczowie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 14 Partnerów.
Omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla III i IV etapu, wnioskiem o aneks.
Każdy z Partnerów biorący udział w spotkaniu przedstawił informację na temat bieżącej realizacji projektu - większa część grup  na dzień spotkania zrealizowała już całość zaplanowanych w projekcie zadań, omówiono stopnień realizacji wskaźników.
Przedstawiony projekt publikacji podsumowującej rezultaty i osiągnięcia z realizacji  całego projektu.
Spotkanie Partnerów   było czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz planowania dalszych wspólnych działań w ramach realizacji innych  projektów.

Ważne!!!


Informujemy, że w miesiącach marzec, kwiecień  i maj doradztwo księgowe świadczone będzie telefonicznie  pod numerem 666 306 665 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro @kfkmp.pl 
Beneficjenci , którzy korzystają z usług księgowych dostarczają dokumenty do biura LCWP przy ul. Wiśniowej 23 we Włoszczowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” w celu umówienia terminu doradztwa telefonicznego z prawnikiem lub księgową, pod numerem 41 39 41 405 wew. 24

III SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU - PONIATOWA

W dniach 24-25 października  2019r. w miejscowości Poniatowa, położonej w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, położonej w Kotlinie Chodelskiej, odbyło się  trzecie spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”.
Uczestnicy spotkali się w Hotelu Montis & Spa.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 11 Partnerów.
Pierwszego dnia omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla II i III etapu, wnioskiem o aneks, dotyczącym III etapu realizacji projektu i  aneksem do Umowy partnerskiej.
W drugim dniu spotkania skupiono się na bieżącej realizacji zadań , omówiono stopnień realizacji wskaźników  oraz  ustalono wygląd publikacji, która ma być opracowana na koniec realizacji  projektu. W oczekiwaniu na przyjazd Partnerów oraz korzystając z przepięknej pogody i gościnności naszego organizatora, część uczestników udała się na krótki spacer po okolicy. Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, było  czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.

    

WYJAZD STUDYJNY DO PRESZOWA - SŁOWACJA

10 przedsiębiorców  z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” było uczestnikami  wyjazdu studyjnego, zorganizowanego w dniach 10-13 października 2019r. w ramach projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Przedsiębiorcy  gościli u naszego  Partnera,  w miejscowości Preszów w Słowacji.  Najważniejszym celem wyjazdu było  nawiązanie kontaktów biznesowych i porównanie działalności  gospodarczych prowadzonych na terenie LGD „Region Włoszczowski” oraz  słowackiego
Partnera - LGD BACHUREŃ . 
Wspólne rozmowy i wizyty u przedsiębiorców z tamtego terenu  przyczyniły  się do  wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przedsiębiorczości oraz  podjęcia rozmów dotyczących wzajemnej współpracy  między przedsiębiorcami z Polski i Słowacji .
Wyjazd studyjny był również doskonałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami wyjazdu studyjnego, gdyż do Preszowa przyjechało łącznie 140 osób, w większości przedsiębiorców, z siedmiu Lokalnych Grup Działania z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Lokalnej Grupy Działania  BACHUREŃ ze Słowacji Pani Bożena Cervova oraz  jej mężowi Panu Anton Cerva  za okazaną nam pomoc w zorganizowaniu wyjazdu. Dziękujemy również p. Jarosławowi Krzemińskiemu oraz
p. Marianowi Dudzińskiemu za udostepnienie wykonanych przez nich zdjęć.

   

      

          

OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOW W MIĘDZYWODZIU

W dniach 23 czerwca - 3  lipca 2019r.  w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  20 dzieci  z Włoszczowy i jej okolic wzięło udział  w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Międzywodziu.  Obóz obejmował realizację 60 godzinnego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości, jak również zajęcia rekreacyjne nad morzem, gry terenowe, dyskoteki oraz zajęcia sportowe. W ramach pobytu zorganizowano dla dzieci wycieczkę po wyspie Wolin.

       

KONKURS WIEDZY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniu 1 czerwca 2019r. w Domu Kultury we Włoszczowie, w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, odbył się konkurs wiedzy z przedsiębiorczości i ekonomii„ABC przedsiębiorczości ”. Konkurs zorganizowano we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W konkursie wzięło udział 30 uczniów, w wieku 10-20 lat, ze szkół podstawowych, wygaszanych gimnazjów oraz szkół średnich, z obszaru działania Lokalnej Grupy „Region Włoszczowski”. Konkurs poprzedzony był udziałem dzieci i młodzieży w warsztatach z przedsiębiorczości. Wiedzę zdobytą na warsztatach, uczestnicy mieli okazję wykazać na teście. Nagrodą dla 20 uczestników, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów w teście, jest 10 dniowy wakacyjny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad Morzem Bałtyckim. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy a wygranym życzymy udanego pobytu nad morzem.

     

WYJAZD STUDYJNY DO OPOLA LUBELSKIEGO

W dniach 10-12 maja 2019 r. osoby zainteresowane załażeniem własnej działalności gospodarczej z terenu Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” uczestniczyły w wyjeździe studyjnym do Partnera projektu pn. „Kreator Przedsiębiorczości” - Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”. Wizyta miała na celu zapoznanie się z produktami turystycznymi oraz różnymi formami i zakresem prowadzonych działalności gospodarczych, na terenie obszaru działania naszego Partnera. Dzięki pomocy Pani Dyrektor LGD „Owocowy Szlak” - Agacie Domżał, uczestnicy poznali lokalnych przedsiębiorców oraz zakres prowadzonych przez nich działalności, dowiedzieli się jak wykorzystać pasję oraz lokalne zasoby w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Uczestnicy gościli w:
- Pensjonacie Piotrawin; 
- Siedlisku Żmijowiska; 
- Zagrodowej Osadzie w Uściążu;
- Gospodarstwie Rybackim Opole Lubelskie „Pustelnia”;
- Studiu Kulinarnym „Sokowirówka”; 
- Starej Cukrowni w Opolu Lubelskim.
W ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili również: Grodzisk Średniowieczny w Żmijowiskach, zabytkowy kościół w Piotrawinie, Małopolski Przełom Wisły oraz poznali wpływ położenia Kazimierza Dolnego na rozwój przedsiębiorczości, w tym turystyki na obszarze LGD „Owocowy Szlak”. Wyjazd przyczynił się do uzyskania i wymiany informacji w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia własnej firmy oraz nawiązania nowych kontaktów, co w przyszłości może się przyczynić do wzajemnej współpracy między przedsiębiorcami z obu obszarów.
Wszyscy wrócili zadowoleni, zainspirowani ciekawymi i innowacyjnymi pomysłami na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Bardzo dziękujemy Agatce za super przygotowanie i zorganizowanie całego pobytu oraz za to, że była naszym przewodnikiem. Serdecznie dziękujemy za poświęcony Nam czas.

           

II SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU - MŁODZIKOWO

W dniach 8-9 kwietnia 2019r. w miejscowości Młodzikowo, położonej w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim, odbyło się drugie spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski. Uczestnicy spotkali się w Nadwarciańskim Dworku Młodzikowo.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 Partnerów.
Pierwszego dnia omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla I i II etapu oraz wnioskiem o aneks, dotyczącym II etapu realizacji projektu.
W drugim dniu spotkania skupiono się na bieżącej realizacji projektu oraz wspólnych wyjazdach szkoleniowo-wypoczynkowych i studyjnych. W oczekiwaniu na przyjazd Partnerów oraz korzystając z przepięknej pogody i gościnności naszego organizatora, część uczestników udała się na krótką wycieczkę w poszukiwaniu wiosny.
Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, miejsc i logistycznego zaplanowania wspólnych wyjazdów, było też czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.

     

WARSZTATY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 6 i 13 kwietnia 2019r. w Domu Kultury we Włoszczowie, w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, odbyły się zajęcia warsztatowe z przedsiębiorczości, zorganizowane we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Warsztaty przeprowadzone były w 2 grupach 15 osobowych. Zajęcia miały formę warsztatową, poświęconą przedsiębiorczości i odpowiedzialności przedsiębiorców wobec otaczającego ich świata. Celem warsztatów było motywowanie dzieci i młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, pracy w grupie oraz zapoznanie uczestników z zagadnieniami z dziedziny ekonomii. 
Celem warsztatów było również zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia własnej firmy, rozwijanie zdolności twórczego myślenia (znajdowanie niekonwencjonalnych i nowatorskich rozwiązań), rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania optymalnych decyzji biznesowych oraz obiektywnej oceny własnego pomysłu na biznes.
W czasie zajęć uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób prowadzić firmę, jak nią zarządzać i dlaczego ważne są wartości firmy.
Prowadzący poruszyli tematy dotyczące: historii pieniądza, budżet państwa oraz środków płatniczych kiedyś i dziś. Dzieci pracowały także w grupach zastanawiając się jak stworzyć własny biznes i jak go zareklamować. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w konkursie „ABC przedsiębiorczości”.

     

 WYJAZD DZIECI NA SŁOWACJĘ

W dniach 12-18 stycznia 2019 r. dzieci ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, biorące udział w międzynarodowym projekcie współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” , realizowanym przez Lokalną Grupę Działania 'Region Włoszczowski", uczestniczyły w wypoczynkowym wyjeździe na Słowację, który był nagrodą za udział w indywidualnej rywalizacji w planszowych grach strategicznych. Pobyt uczestników zaplanowano w ośrodku - Chata Bukvica na wysokości 810 metrów nad poziomem morza, w samym sercu malowniczej , górskiej okolicy Rencisov. W ramach pobytu uczestnikom zapewniono bezpłatny dostęp do sprzętu narciarskiego, fachową opiekę instruktora oraz wyciąg na stok. W trakcie popołudniowych zajęć dzieci uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach: wyjazd do Aquaparku i na kręgielnię w miejscowości Preszów, zwiedzanie Muzeum Techniki, wspólna zabawa podczas dyskotek, gier planszowych i projekcji filmów. Podczas pobytu dzieci nawiązały nowe znajomości oraz nauczyły się jeździć na nartach.

     

WYJAZD STUDYJNY DO PORONINA

W dniach 4-6 stycznia 2019r. odbył się wyjazd studyjny do Poronina, w którym udział wzięli lokalni przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji pozarządowych, z obszaru LGD „Region Włoszczowski”. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze sposobami rozwijania przedsiębiorczości na odwiedzanym obszarze. Uczestnicy wizyty mieli okazję wymienić się doświadczeniami z lokalnymi przedsiębiorcami oraz organizacjami. Przedstawiciele naszego regionu mogli w sposób bezpośredni nawiązać nowe kontakty biznesowe. Wyjazd umocnił również integrację międzybranżową uczestników wyjazdu, dając płaszczyznę do podejmowania dalszej współpracy między sobą.

     

SZKOLENIE DLA OSÓB, KTÓRE PLANUJĄ ZAŁAOŻENIE  WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W dniach 7-18 grudnia 2018 r. w ramach działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, które funkcjonuje na terenie LGD "Region Włoszczowski" , odbyło się szkolenie dla 15 osób, które są zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej tj. aspektów prawnych (podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, form organizacyjnych działalności gospodarczej, źródeł pozyskiwania informacji gospodarczej, rejestracji firmy w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), aspektów ekonomicznych działalności gospodarczej (podatków w działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rozliczeń z ZUS) oraz tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. Uczestnicy na zakończenie otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 
Wszyscy uczestniczący w szkoleniu skorzystali również z 5 godzin doradztwa indywidualnego, które prowadził wykwalifikowany doradca zawodowy. Zakres doradztwa obejmował min. ocenę profilu kompetencji przedsiębiorcy, strategię marketingową oraz wsparcie motywacyjne i psychologiczne w zakresie marketingu dla przyszłych przedsiębiorców.

      

 WARSZTATY Z GIER STRATEGICZNYCH

W dniach 30 listopada i 7 grudnia 39 uczniów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” , pod czujnym okiem prowadzącego - Pana Adama Kani, wzięło udział w warsztatach z planszowych gier strategicznych, które są jednym z działań międzynarodowego projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Indywidualna rywalizacja w czteroosobowych grupach miała na celu wyłonienie 15 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki i które w nagrodę wyjadą na 7 dni na Słowację. Walka była zacięta. Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach oraz składamy gratulacje wszystkim grającym a szczególne najlepszej „15”. 

      

 I SPOTKANIE PARTNERÓW  PROJEKTU - KŁOBUCK 

W dniach 29-30 października 2018r. w miejscowości Zawody, położonej nad rzeką Listwartą na zielonym szlaku kłobuckim, odbyło się pierwsze spotkanie Partnerskich LGD-ów, realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”. Organizatorem spotkania była Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Uczestnicy spotkali się w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Słoneczny Brzeg”, usytuowanym w malowniczym borze sosnowym. 
Pierwszego dnia omówiono sprawy związane ze zmianami w Umowie partnerskiej, pomocą de minimis, umowami powierzenia danych osobowych oraz szczegółowo przeanalizowano wniosek o płatność. 
W drugim dniu spotkania skupiono się na wniosku o aneks do Umowy, zawartej z Zarządem Województwa oraz informacjach na temat bieżącej realizacji projektu.
Spotkanie Partnerów pozwoliło na szczegółowe wypracowanie i ustalenie konkretnych terminów, miejsc i logistycznego zaplanowania wspólnych wyjazdów, było też czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych z realizacją poszczególnych zadań.

     

 SZKOLENIE  Z PROWADZENIA GIER STRATEGICZNYCH DLA NAUCZYCIELI

25 września 2018 w sali komputerowej, udostępnionej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie, odbyło się szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia gier strategicznych. Szkolenie prowadziła Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC POLAND" z Lublina a wzięło w nim udział 15 nauczycieli ze szkół, znajdujących się na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski". Każda szkoła, której nauczyciel wziął udział w szkoleniu, będzie miała nielimitowany, bezpłatny dostęp do symulacyjnej gry decyzyjnej on-line, na okres 2 lat.
Uczniowie, pod nadzorem przeszkolonych opiekunów -moderatorów, mogą rozpocząć rywalizację w grach.

  

  

OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W MIĘDZYWODZIU 2018r.

W dniach 16-26 sierpnia w Międzywodziu w ramach Laboratorium Przedsiębiorczości dzieci z 3 Partnerskich grup tj. LGD "Region Włoszczowski", LGD "Białe Ługi" i LGD "Perły Ponidzia" wzięły udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad naszym morzem. Obóz obejmował realizację 60 godzinnego programu szkoleniowego z zakresu przedsiębiorczości, jak również zajęcia rekreacyjne nad morzem, gry terenowe, dyskoteki oraz zajęcia sportowe. W ramach pobytu zorganizowano dla dzieci 2 wycieczki: po Wyspie Wolin oraz Kołobrzegu.

       

 KONKURS "ABC EKONOMII"

W dniu 6 sierpnia 2018r. w Domu Kultury we Włoszczowie, w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, odbył się konkurs wiedzy o przedsiębiorczości i pieniądzach „ABC ekonomii”. Konkurs zorganizowano we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W konkursie wzięło udział 10 grup, składających się z 5 uczniów, ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów z obszaru działania Lokalnej Grupy „Region Włoszczowski”. Konkurs poprzedzony był złożeniem przez każdą grupę „Pomysłu na Biznes” , który został oceniony przez pracowników biura LGD. Wynik osiągnięty przez uczestniczące grupy jest sumą punków uzyskanych za ocenę Pomysłu na Biznes oraz ocenę testu wiedzy z przedsiębiorczości.
Nagrodą dla 4 zwycięskich grup jest 10 dniowy wakacyjny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy nad Morzem Bałtyckim.

DYŻUR KSIEGOWEJ I RADCY PRAWNEGO

ZAPRASZAMY DO LOKALNEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Informujemy, że w dniu  11 października  2018r. W godz. 9:30-15:30  w ramach projektu pn. „kreator przedsiębiorczości”  dyżur  będzie prowadziła księgowa.

Informujemy, że w dniu  12 października  2018r. W godz. 10:00-15:00  w ramach projektu pn. „kreator przedsiębiorczości”  dyżur  będzie prowadził radca prawny.

                                                                                                    

Kreator Przedsiębiorczości - Lider Biznes

Zapraszamy szkoły średnie oraz  ich uczniów z terenu LGD „Region Włoszczowski” do udziału  w międzynarodowym projekcie  współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”, panel Laboratorium Przedsiębiorczości , działanie Lider Biznes.
Do pobrania regulamin projektu oraz niezbędne dokumenty, które należy złożyć w Biurze Lokalnej Grupy Działania  „Region Włoszczowski”

do dnia 20 października 2018r.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy grupy

Karta uczestnika

Regulamin doradztwa i usług świadczonych w ramach projektu "Kreator Przedsiębiorczości"

Regulamin

Międzynarodowy projekt współpracy  "Kreator Przedsiębiorczości"

Ideą międzynarodowego  projektu współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości”   są działania wspierające  i promujące szeroko rozumianą przedsiębiorczość , realizowane  poprzez Lokalne Centra  Wspierania Przedsiębiorczości, które swoimi działaniami będą  stwarzać warunki  do powstawania stabilnych przedsiębiorstw, wspierania istniejących firm oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. Grupami docelowymi projektu będą dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów, młodzież szkół średnich, osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność gospodarczą, odpłatną działalność pożytku publicznego lub działają w zakresie szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy obszaru. Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa panele:

 1. Laboratorium Przedsiębiorczości – skierowane do dzieci i młodzieży, którego celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży, wzmacnianie samodzielności, kreatywności, umiejętności organizacyjnych, motywacja do rozwoju własnej osobowości, edukacja finansowa. Założeniem zadania jest propagowanie idei oszczędzania, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, poznanie zagadnienia przedsiębiorczości, analiza swoich mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie swoich umiejętności i pasji w prowadzeniu firmy. W ramach działań Laboratorium zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: Akademia Lidera Biznesu, panele warsztatów – symulacja biznesu, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich, rywalizowanie poprzez gry strategiczne oraz wyjazdy zagraniczne  do Partnera na Słowację;
 2. Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – panel skierowany do osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, w ramach którego zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia: adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń na LCWP, szkolenia personelu LCWP, funkcjonowanie LCWP, usługi dla przedsiębiorców i PES, szkolenia dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców i PES, organizacja staży i wizyt studyjnych, wyjazdy do Partnera z zagranicy-wymiana doświadczeń, utworzenie przedsiębiorstwa społecznego.

Partnerzy projektu:

 1. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” Włoszczowa
 2. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” Daleszyce
 3. Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” Miedziana Góra
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” Bałtów
 5. Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” Łopuszno
 6. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” Bieliny
 7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” Mirzec
 8. Stowarzyszenie „Dolina Noteci” Chodzież
 9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Rawki” Rawa Mazowiecka
 10. Lokalna Grupa Działania Ponidzie Pińczów
 11. Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” Morawica
 12. Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej Łoniów
 13. Lokalna Grupa Działania „ Zielony Wierzchołek Śląska” Kłobuck
 14. „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” Połaniec
 15. Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak Opole Lubelskie
 16. Lider Zielonej Wielkopolski Środa Wielkopolska
 17. Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” Skalbmierz
 18. LGD „Korona Sądecka” Chełmiec
 19. „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” Opatów
 20. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Łoniów
 21. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Bachureń , Jarovnice - Słowacja

                                                                                                                          

Projekt  pn. „Kreator Przedsiębiorczości”  dofinansowany  jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

admin, 2018-09-12 15:11:19

Marsz po Zdrowie

UWAGA!!! KONKURS!!!
tu znajdziesz trasy
W dniu 27 sierpnia 2021r. wraz z reprezentantami Gminy Żytno uczestniczyliśmy w rajdzie Nordic Walking w gminie Samborzec.
Rajd był jedną z części projektu współpracy pn.: „Marsz po zdrowie” realizowanym przez osiem LGD z województwa świętokrzyskiego.
Dziękujemy ślicznie organizatorowi Lokalnej Grupie Działania "Ziemia Sandomierska" za gościnność.
     
    
W dniu 8 sierpnia 2021r. wraz z członkami Stowarzyszenia "Klub Seniora w Gminie Kluczewsko" uczestniczyliśmy w rajdzie Nordic Walking w gminie Skarżysko Ķościelne.
Rajd był częścią projektu współpracy pn.: „Marsz po zdrowie” realizowanym przez osiem LGD z województwa świętokrzyskiego.
Dziękujemy ślicznie organizatorowi Stowarzyszeniu Lokalnej Grupie Działania "Razem na Piaskowcu" za gościnność i przygotowanie tak pysznego poczęstunku.

           

28 sierpnia 2020 r. w Wielkiej Wsi – gm. Wąchock odbył się Rajd Nordic Walking, zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej Góry. Impreza odbyła się ramach projektu współpracy ,,Marsz po Zdrowie”, gdzie nasza LGD jest partnerem.

Wydarzenie rozpoczęło się rejestracją uczestników. Organizatorzy zapewnili możliwość wypożyczenia kijów, które dla każdego uczestnika dopasował wykwalifikowany instruktor. Przed wyruszeniem na trasę przeprowadzona została rozgrzewka oraz instruktaż poprawnej techniki chodzenia z kijami. Po intensywnej rozgrzewce uczestnicy rajdu wyruszyli, by pokonać pieszo 6-kilometrową trasę.

Po około 90-ciu minutach pierwsi uczestnicy rajdu zaczęli pojawiać się na mecie. Kiedy wrócili wszyscy członkini z ekipy „Marszu po zdrowie” przeprowadziła intensywnie rozciąganie po treningowe.

Spalone kalorie zostały uzupełnione słodką przekąską przygotowaną przez Karola Dreja z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchocku.

Wśród uczestników rajdu była silna grupa przedstawicieli LGD ,,Region Włoszczowski”.

Przedstawiciele LGD „Region Włoszczowski” zwiedzili także ciekawe zakątki Wąchocka.

W dniu 2 lipca w Opatowie wraz z członkami Stowarzyszenia "Klub Seniora w Gminie Kluczewsko" uczestniczyliśmy w rajdzie inaugurującym powstanie dwóch tras Nordic Walking w tej gminie.
Rajd był częścią projektu współpracy pn.: „Marsz po zdrowie” realizowanym przez osiem LGD z województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności terenów partnerskich LGD poprzez poszerzenie i promocję oferty turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie ośmiu LGD-ów. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Trasy Nordic Walking na terenie Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski"

Kluczewsko

Żytno

Włoszczowa

Koniecpol

Opis tras wraz z możliwością pobrania na stronie www.CzasNaMarsz.pl

Wszystkie trasy na terenie Polski

admin, 2020-03-13 09:57:11

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” informuje, że uczestnicy "LGD - owskiego wsparcia w biznesowym starcie" mają możliwość ubiegania się o przyznanie dodatkowego wsparcia pomostowego.

W załączeniu regulamin oraz załączniki, które przedsiębiorca może składać w terminie od 16.04.2018r. do 23.04.2018r. do Biura Projektu we Włoszczowie , ul. Wiśniowa 23 

REGULAMIN PRZYZNANIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIE POMOSTOWEGO  

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

WAŻNE!!!

Informacja dla beneficjentów, którzy podpisali umowy na wsparcie finansowe i pomostowe

 w ramach projektu pn.

”LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie finansowe zobowiązani są do jego prawidłowego rozliczenia zgodnie z zapisami umowy.

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty niezbędne do prawidłowego rozliczenia:

 1. Zestawienie towarów lub usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości.
 2. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach podstawowego wsparcia pomostowego.
 3. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania dla VAT.
 4. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania bez VAT.
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych – dla osób niepełnosprawnych.
 6. Deklaracja pochodzenia zakupionego sprzętu używanego.

Informujemy, iż wszystkie zakupione w ramach projektu maszyny i urządzenia powinny być oznaczone  obowiązującymi logotypami projektu wraz z opisem, dostępnymi poniżej.

Opis maszyn i urządzeń

Wszystkie dokumenty  finansowe potwierdzające realizację projektu (faktura, rachunek, potwierdzenie zapłaty) powinny zostać opisane w następujący sposób:

Opis faktur

Opisu należy dokonać na odwrotnej stronie dokumentu, w przypadku braku takiej możliwości należy dołączyć dodatkową kartkę do dokumentu i potraktować je jako jeden dokument.

 Informujemy, iż w dniu 5.10.2017r.(czwartek), w godz. od 9:00 do 14:00 w siedzibie LGD „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” będą przyjmowane dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” beneficjentów podlegających w projekcie pod LGD „Region Włoszczowski”

Do rozliczenia potrzebne będą dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku oraz potwierdzenie jego zapłaty.

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– STARTUJEMY Z KOLEJNYM PROJEKTEM

 

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” rozpoczęły realizację projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2017 r. do 30.06.2018 r.

 Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości przez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, osoby odchodzące z rolnictwa na obszarze gmin województwa świętokrzyskiego, obejmujących działalność 14 LGD będących realizatorami projektu.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość otrzymania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym utworzenie nowych miejsc pracy w rezultacie udzielonych z EFS środków oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy. Uczestnicy uzyskają również kwalifikacje z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez uzyskane wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Ogólna wartość projektu wynosi 4 759 873,00 zł
w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 4 668 879,35 zł.

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– REKRUTACJA

 

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Region Włoszczowski” rozpoczęły realizację projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.


W projekcie mogą wziąć udział:

 osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo;

 1. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;
 2. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

 

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

 • dotacjana rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
 • wsparcie pomostowew wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze,
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.

 

Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest z dniem 20 kwietnia 2017 r.

 Wkrótce na naszej stronie internetowej dostępne będą do pobrania dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty dla uczestników projektu.

 

 

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Regulamin rekrutacyjny do projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie    

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy

Oświadczenie osoby biernej zawodowo

Oświadczenie uczestnika projektu

 

„LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– DOKUMENTY UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Biznesplan

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Karta oceny biznesplanu

Oświadczenie o pomocy de minimis

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 „LGD-OWSKIE WSPARCIE W BIZNESOWYM STARCIE”

– GODZINY OTWARCIA BIURA

 

Informujemy, że w budynku Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” (ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa) mieści się siedziba Lokalnego Ośrodka Wsparcia Projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Biuro czynne jest we wtorki oraz czwartki w godzinach 7.30-15.30. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 41 394 14 05.

Termin rekrutacji do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

W związku z tym, że 20 maja 2017 r. (sobota) jest dniem wolnym od pracy dokumenty rekrutacyjne do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” będą przyjmowane do 22 maja 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Rodzaje wsparcia w projekcie

pn: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

 

 

Szkolenie 30 h

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w  szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu odbędą zajęcia z następujących zagadnień:

 • Prawne aspekty działalności gospodarczej,
 • Księgowość i podatki w małej firmie,
 • Zasady rozliczania dotacji,
 • Warsztaty pisania biznesplanów.

 

Doradztwo poszkoleniowe

W ramach doradztwa poszkoleniowego zostanie zorganizowane:

 1. doradztwo grupowe – w wymiarze 3 godzin/grupa (grupa 15 osób) z zakresu technicznych aspektów sporządzania biznesplanu;
 2. doradztwo indywidualne w wymiarze 7 godzin/osoba; Uczestnik projektu będzie mógł odbyć maksymalnie 7 godzin doradztwa na osobę – zakres doradztwa indywidualnego – omówienie własnego pomysłu biznesplanu oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie i chcąca ubiegać się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności, na etapie przygotowywania biznesplanu ma obowiązek skorzystania z doradztwa grupowego (3 h) oraz doradztwa indywidualnego (7 h).

Nie spełnienie tego obowiązku będzie powodować brak możliwości ubiegania się
o uzyskanie dotacji w ramach projektu.

Dotacja inwestycyjna

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację inwestycyjną jest złożenie biznesplanu, wypełnionego na formularzu udostępnionym w LGD  - LOWP. Wypełniony dokument należy dostarczyć do siedziby LGD - LOWP. Wzór biznesplanu jest zamieszczony na stronie internetowej projektu. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu. Termin przyjmowania dokumentów zostanie podany na stronie internetowej projektu.

 

Złożone biznesplany podlegać będą ocenie przez Komisję Oceny Wniosków (KOW). Po zakończeniu prac KOW, opublikowane zostaną listy biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania.

Osoby, których biznesplany zostaną rekomendowane do dofinansowania, aby uzyskać dotację, będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą. Osoba, która zarejestruje działalność gospodarczą przed ogłoszeniem wyników oceny biznesplanów, nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach projektu.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 21 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Dotacja będzie przekazywana po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku oraz kompletu załączników potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz złożeniu zabezpieczenia (np. w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową).

Kwestia uzyskania dotacji i jej rozliczenia jest uregulowana
w  „Regulaminie  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz w umowie podpisywanej pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska dotację. „Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” znajduje się na stronie internetowej projektu.

 

Wsparcie pomostowe

Osoby, które w ramach projektu zarejestrują działalność gospodarczą i otrzymają dotację inwestycyjną, będą mogły otrzymać wsparcie pomostowe przez okres pierwszych
6
miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 6 600,00 zł.

Wsparcie pomostowe polega na wypłacie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1100,00 zł/miesiąc, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów stałych prowadzenia działalności gospodarczej (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.).

Kwestię wsparcia pomostowego i jego rozliczenia będzie regulowała umowa podpisywana pomiędzy LGD, a osobą, która uzyska ten rodzaj wsparcia.

 

Kwalifikowalność podatku VAT

Podatek VAT poniesiony w związku z wydatkowaniem wsparcia jest kwalifikowalny zawsze niezależnie od tego czy uczestnik projektu ma możliwość jego odzyskania.

Jednocześnie obowiązek przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez uczestnika projektu będącego płatnikiem VAT dotyczy zarówno dotacji inwestycyjnej, jak również środków finansowych przyznanych w ramach wsparcia pomostowego.

Ważny Komunikat

Przedłużona Rekrutacja

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

na świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 1/2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

na świadczenie przez doradcę zawodowego/psychologa usługi polegającej na badaniu predyspozycji uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej w projekcie „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zawiadomienie o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego nr 2/2017

Trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Zapytanie ofertowe nr 3/2017

na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania zożonych ofert

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

na świadczenie usług doradczych na rzecz uczestników projektu w oparciu o opracowane biznesplany w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wyniki postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania zożonych ofert

Wyniki kwalifikacji do udziału w projekcie pn. „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Rekrutacja do projektu  pn. „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” została zakończona lista wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępna jest w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPOWS

dla dwóch ekspertów - członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Protokół

Ważna informacja!!!!!!!!!!

w ramach projektu, przygotowane biznesplany należy składać w siedzibie LGD "Region Włoszczowski" ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa do dnia

10 sierpnia 2017r. godz. 15:00.

Wyniki oceny biznesplanów "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Lista rankingowa

Z uwagi na brak złożonych do biura LGD odwołań od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski przedstawiamy ostateczną listę rankingową po ocenie biznesplanów w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Zgodnie z Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości ocena ta jest oceną wiążącą i ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.      

Ostateczna lista oceny biznesplanów

admin, 2017-04-10 09:35:48

Stopień Wyżej

                                                                                                                           

                                                                                                                        

Lokalna Grupa Działania „ Region Włoszczowski”

w partnerstwie z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

dotyczący realizacji zadania „ RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych(projekt konkursowy)

W ramach projektu „Stopień Wyżej” zostały zrealizowane następujące zadania:

Szkolenie mentorów

Młodzieżowa Szkoła Liderów

Akademia Twórczego Juniora

Wyjazd edukacyjny

admin, 2016-06-10 12:08:22
Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].