Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy "Kreator przedsiębiorczośći"

W dniu 19 stycznia 2018 r., we Włoszczowie, podpisano umowy między partnerami projektu współpracy pt.” Kreator Przedsiębiorczości”.
Chęć realizacji wspólnego działania wyraziło 21 Lokalnych Grup Działania z terenu całej Polski, w tym jeden partner ze Słowacji.
Celem projektu jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstania stabilnych mikroprzedsiębiorstw , podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.
Projekt zakłada realizację dwóch zadań:
- Laboratorium Przedsiębiorczości , w ramach którego zostaną zrealizowane takie przedsięwzięcia jak:
• Akademia Animatora i Lidera Biznesu,
• Panel warsztatów – symulacja biznesu,
• Wymiany zagraniczne.
- Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach którego zostaną zrealizowane m.in. takie przedsięwzięcia jak:
• Usługi dla przedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej,
• Organizacja staży i wizyt studyjnych,
• Wyjazdy do partnera z zagranicy.

admin, 2018-01-23 12:04:58

Warsztat refleksyjny

Pierwszy warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” za nami.

W ubiegły weekend, w Ustroniu, odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”  w latach 2016-2017.  Było to pierwsze tego typu spotkanie, które rozpoczęło cykl corocznej ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie zestawień i danych przedstawionych przez pracowników LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok. W spotkaniu udział wzięło 46 osób, będących członkami Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej  oraz Biura LGD. Do udziały w warsztacie zostali zaproszeni również beneficjenci konkursów przeprowadzonych w ubiegłym roku, przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” zaprosiła także przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”, którzy omówili stan wdrażania swojej LSR, a także sposoby rozwiązywania problemów napotkanych podczas przeprowadzania konkursów na realizację wniosków. Przedstawiono także dobre praktyki tamtego obszaru czyli przykłady już zrealizowanych wniosków.

admin, 2018-01-16 15:01:56

Informacja o planowanej realizacji projektu własnego

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” informuje o planowanej realizacji projektu własnego nr 1/2018/W ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia:

1.1.3 - „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie.
  2. Formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji.
  3. Oświadczenie.
  4. Protokół z posiedzenia Rady LGD „Region Włoszczowski”.
admin, 2018-01-15 08:30:01

Życzenia

admin, 2017-12-19 15:01:57

Otwarcie placów zabaw w Gminie Kobiele Wielkie

20 grudnia mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu placów zabaw w miejscowościach: Huta Drewniana, Karsy, Wola Rożkowa, Nowy Widok, Biestrzyków Wielki. Miejscowości te położone są na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej była zrealizowana dzięki projektowi, złożonemu do LGD „Region Włoszczowski” w ramach naboru 3/2016 „ Infrastruktura turystyczna i /lub rekreacyjna”. Beneficjentem działania jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kobiele Wielkie „W Kolebce Reymonta”. Wnioskowana kwota pomocy to 204 967,09 zł.

admin, 2017-12-21 10:45:11

Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Informacja dla wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki od
 LGD „Region Włoszczowski” w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej wdrażania projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski” w 2016 i 2017 roku.

 

Wypełnione ankiety należy składać w siedzibie Biura LGD „Region Włoszczowski”,

  1. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa, przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną

(adres: lgd_wloszczowa@wp.pl).

 

Ankietę można pobrać tutaj:

Ankieta .docx

Ankieta .pdf

admin, 2017-12-19 08:10:56

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/F

Zapytanie ofertowe 5/2017/F

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zakupie i dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby LGD „Region Włoszczowski” oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

admin, 2017-11-24 13:14:32

Spotkanie warsztatowe w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES) zaprasza do wzięcia udziału w czwartym spotkaniu warsztatowym w ramach Regionalnego Forum Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 29 listopada 2017 r. w godz. 10.00 - 13.45 w Jędrzejowie (Starostwo Powiatowe, ul. Armii Krajowej 9).

Warsztaty będą prowadzone przez Łukasza Chlebnego,€“ doradcę prawnego ŚOWES, radcę prawnego, wieloletniego doradcę i szkoleniowca posiadającego szerokie doświadczenie m.in. w doradztwie prawnym dla organizacji pozarządowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały warsztatowe i poczęstunek. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Warsztaty adresowane są do osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, pracujących w instytucjach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, osób zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz osób pełnoletnich zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. Warsztaty skierowane są do osób z terenu działalności ŚOWES tj. z powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego, sandomierskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego. Warsztaty realizowane są jako bezpłatny cykl 12 jednodniowych systematycznych spotkań, których celem jest budowanie lokalnych koalicji oraz tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Uczestnicy poznają m.in. prawne aspekty zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, możliwości wsparcia i wzajemnej współpracy, powoływania partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” realizowanego jest przez Caritas Diecezji Kieleckiej w konsorcjum z Fundacją Centrum Europy Lokalnej i Świętokrzyskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o przesłanie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:

 

Uwaga! Warunkiem udziału w warsztatach jest złożenie kompletu dokumentów z załącznika.

 

Zgłoszenia przesyłać należy na adres: jedrzejow@sowes.pl albo pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w Biurze Terenowym ŚOWES, ul. Armii Krajowej 9/324, 28-300 Jędrzejów. Uprzejmie prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów najpóźniej w dniu warsztatów. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. (41) 230-00-09 lub na adres: jedrzejow@sowes.pl

admin, 2017-11-23 11:29:23

Ważna informacja

Ważna informacja dla beneficjentów działania „Rozwój działalności gospodarczej”

W związku ze zmianami dokonanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dopuszcza się finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika (ów) przy udziale środków publicznym np. środków Urzędu Pracy.

admin, 2017-10-24 10:20:29Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05 lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].