Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

link do rozporządzenia

admin, 2018-02-13 15:24:31

Podpisanie umowy w ramach projektu współpracy "Kreator przedsiębiorczośći"

W dniu 19 stycznia 2018 r., we Włoszczowie, podpisano umowy między partnerami projektu współpracy pt.” Kreator Przedsiębiorczości”.
Chęć realizacji wspólnego działania wyraziło 21 Lokalnych Grup Działania z terenu całej Polski, w tym jeden partner ze Słowacji.
Celem projektu jest promowanie lokalnej przedsiębiorczości poprzez kreowanie warunków do powstania stabilnych mikroprzedsiębiorstw , podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.
Projekt zakłada realizację dwóch zadań:
- Laboratorium Przedsiębiorczości , w ramach którego zostaną zrealizowane takie przedsięwzięcia jak:
• Akademia Animatora i Lidera Biznesu,
• Panel warsztatów – symulacja biznesu,
• Wymiany zagraniczne.
- Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w ramach którego zostaną zrealizowane m.in. takie przedsięwzięcia jak:
• Usługi dla przedsiębiorców i podmiotów ekonomii społecznej,
• Organizacja staży i wizyt studyjnych,
• Wyjazdy do partnera z zagranicy.

admin, 2018-01-23 12:04:58

Warsztat refleksyjny

Pierwszy warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” za nami.

W ubiegły weekend, w Ustroniu, odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”  w latach 2016-2017.  Było to pierwsze tego typu spotkanie, które rozpoczęło cykl corocznej ewaluacji wewnętrznej. Na podstawie zestawień i danych przedstawionych przez pracowników LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok. W spotkaniu udział wzięło 46 osób, będących członkami Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej  oraz Biura LGD. Do udziały w warsztacie zostali zaproszeni również beneficjenci konkursów przeprowadzonych w ubiegłym roku, przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu. Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” zaprosiła także przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”, którzy omówili stan wdrażania swojej LSR, a także sposoby rozwiązywania problemów napotkanych podczas przeprowadzania konkursów na realizację wniosków. Przedstawiono także dobre praktyki tamtego obszaru czyli przykłady już zrealizowanych wniosków.

admin, 2018-01-16 15:01:56

Informacja o planowanej realizacji projektu własnego

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” informuje o planowanej realizacji projektu własnego nr 1/2018/W ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia:

1.1.3 - „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie.
  2. Formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji.
  3. Oświadczenie.
  4. Protokół z posiedzenia Rady LGD „Region Włoszczowski”.
admin, 2018-01-15 08:30:01

Życzenia

admin, 2017-12-19 15:01:57

Otwarcie placów zabaw w Gminie Kobiele Wielkie

20 grudnia mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu placów zabaw w miejscowościach: Huta Drewniana, Karsy, Wola Rożkowa, Nowy Widok, Biestrzyków Wielki. Miejscowości te położone są na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Budowa placów zabaw z elementami siłowni zewnętrznej była zrealizowana dzięki projektowi, złożonemu do LGD „Region Włoszczowski” w ramach naboru 3/2016 „ Infrastruktura turystyczna i /lub rekreacyjna”. Beneficjentem działania jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kobiele Wielkie „W Kolebce Reymonta”. Wnioskowana kwota pomocy to 204 967,09 zł.

admin, 2017-12-21 10:45:11

Ankieta monitorująca dla beneficjentów

Informacja dla wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki od
 LGD „Region Włoszczowski” w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej wdrażania projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski” w 2016 i 2017 roku.

 

Wypełnione ankiety należy składać w siedzibie Biura LGD „Region Włoszczowski”,

  1. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa, przesyłać drogą pocztową lub elektroniczną

(adres: lgd_wloszczowa@wp.pl).

 

Ankietę można pobrać tutaj:

Ankieta .docx

Ankieta .pdf

admin, 2017-12-19 08:10:56

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/F

Zapytanie ofertowe 5/2017/F

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zakupie i dostawie materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby LGD „Region Włoszczowski” oraz w ramach realizowanych projektów unijnych

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

admin, 2017-11-24 13:14:32Lokalna Grupa Działania
"Region Włoszczowski"
ul. Wiśniowa 23
29 - 100 WŁOSZCZOWA
Biuro czynne:
pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
(48) 41 394 14 05

tel.  573 402 311

       502 078 325

      

lgd_wloszczowa@wp.pl

Inspektor Danych Osobowych

Arkadiusz Zarębski

tel. 786 816 337


Kliknij tutaj jeśli akceptujesz informację o plikach cookie
Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, oraz ułatwienia korzystania ze strony. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w [Polityce prywatności].